NASA izradila najdetaljniju animiranu vizualizaciju crne rupe do sada

Najnovija NASA-ina vizualizacija prikazuje kako gravitacija izobličuje pogled na crne rupe, vjerojatno najtajnovitije poznate svemirske objekte. Masa crne rupe tolika je da iz nje ne može pobjeći niti svjetlost, a značajno “iskrivljenje slike” događa se i izvan nje. Vizualizacija koju je NASA izradila pokazuje kako se akrecijski disk i materija prisutna u njemu kreću oko same crne rupe, te kako ona “proždire” tvari oko sebe.

Istodobno, akrecijski je disk nemoguće vidjeti točno onako kako izgleda jer se oko crne rupe svjetlost snažno savija. Ova je pojava bila pojašnjena i prilikom objave vijesti o fotografiji crne rupe, i to putem videa sa znanstvenog kanala Veritasium.

Bolji od Hollywooda

Prije ove animacije za najvjerodostojniju se smatrala ona nastala za film Interstellar iz 2014. godine. Na istoj su radili cijenjeni fizičari i od mnogih je proglašena za vrlo vjerodostojnu. Ono što NASA-inu animaciju sada izdvaja od prethodnih jest detaljan pogled sa svih strana u kojem se vidi kretanje tvari u akrecijskom disku, te efekt gravitacijskog zrcala koji iskrivljuje sliku.

Sve ranije simulacije oslanjale su se isključivo na fizikalna predviđanja, Einsteinovu teoriju relativnosti i maštu, a ovo je prva animacija koja u obzir uzima i stvarna opažanja dobivena putem projekta Event Horizon Telescope – primjerice pojavu pri kojoj je jedna strana diska svjetlija od druge zbog smjera kretanja materije u disku.

Sve detalje animacije u obliku videa iz raznih kutova dostupne su za gledanje (i uživanje) na ovom linku.

NASA je objavila i detaljno pojašnjenje svoje animacije i prikazanih dijelova crne rupe
NASA je objavila i detaljno pojašnjenje svoje animacije i prikazanih dijelova crne rupe