Hrvatska pošta: postupit ćemo prema rješenju HAKOM-a o zabrani naplate uručenja malih paketa

Prije nekoliko dana smo, kao i većina hrvatskih medija, objavili da je HAKOM nakon više godina istraživanja donio novi pravorijek kad je riječ o troškovima uručenja malih paketa građanima. Hrvatska pošta već godinama ovu uslugu naplaćuje, a sada im je nadležni regulator to zabranio. Na odluku im nije ostavio niti mogućost žalbe, već samo opciju pokretanja postupka za osporavanje odluke pred Visokim upravnim sudom.

Slijedom toga upitali smo Hrvatsku poštu kakvi će im biti sljedeći koraci vezano za naplaćivanje 4,5 kune prilikom uručenja malih paketa pristiglih iz inozemstva u poštanskim uredima ili na adresi primatelja. Na naš upit iz Ureda za korporativne komunikacije Hrvatske pošte šturo su odgovorili:

“Hrvatska pošta posluje sukladno zakonskim propisima te poštuje rješenje nadležnog regulatora, kako 2016., tako i danas. Dakle, postupit ćemo sukladno rješenju regulatora.”

Iz ovog odgovora zaključujemo da će naplaćivanje troška za uručenje paketa od 4,5 kune otići u povijest i da se iz HP-a nemaju namjere obratiti sudu i osporavati HAKOM-ovo rješenje.

Što je HAKOM rekao 2016.?

Međutim, kako bi pojasnili spominjanje 2016. godine u svojem odgovoru, u privitku su nam poslali i mišljenje HAKOM-a iz te godine. Ono je naslovljeno “HAKOM skreće pozornost korisnicima: Dostava međunarodnih malih paketa nije besplatna i korisnici moraju biti spremni na dodatne troškove”.

U tom priopćenju se, među ostalim, navodi i sljedeće: HAKOM skreće pozornost korisnicima poštanskih usluga da moraju biti spremni na dodatne troškove vezane uz dostavu poštanskih pošiljaka iz inozemstva i to prvenstveno onih koje se pojavljuju kao mali paket u okviru e-trgovine, iako je prigodom narudžbe, odnosno kupovine putem internetskih stranica, vrlo često navedeno da je dostava besplatna. Uručenje malog paketa naplaćuje se na način kako je to i predviđeno, odnosno navedeno u cjeniku poštanskih usluga u međunarodnom prometu.  

Prije tri godine HAKOM je, dakle, prihvatio važeći cjenik Hrvatske pošte, i naveo da je isti “usklađen s odredbama Zakona o poštanskim uslugama, Svjetskom poštanskom konvencijom te pravilnicima Svjetske poštanske unije”, te da se prema njemu “za uručenje malog paketa naplaćuje 4,50 kn.”

Članak o kojem sve ovisi

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) sada je, nakon provedenog inspekcijskog nadzora, utvrdila da je naplata uručenja za male pakete ipak suprotna članku 15-102 stavka 1 važećeg Pravilnika o pismovnim pošiljkama Svjetske poštanske unije, i da kao takva treba biti ukinuta. Naplata uručenja paketa mase do 500 grama smije se vršiti jedino ako se ista naplaćuje i za male pakete iznad 500 grama u unutarnjem prometu.

“Obzirom da HP ne obavlja uslugu prijema, usmjeravanja, prijenosa i uručenja malog paketa u unutrašnjem prometu, niti zasebno naplaćuje uručenje takvog paketa, i naplata za uručenje malog paketa iz inozemstva mase iznad 500 grama također je protivna aktima SPU-a”, pojasnio je HAKOM. Svoje mišljenje iz 2016. nisu sadržajno komentirali, već su prihvatili da je ono moglo dovesti Hrvatsku poštu u zabludu. Bez obzira na to, važeći pravorijek u skladu je sa spornim člankom pravilnika SPU, pa se naplata 4,5 kune više u ovom slučaju ne smije provoditi.

Cjenik HP-a iz 2017. (gore) i aktualni (dolje)
Cjenik HP-a iz 2017. (gore) i aktualni (dolje)

U aktualnom Cjeniku poštanskih usluga u međunarodnom prometu Hrvatske pošte, koji važi od 29. rujna, uručenje malog paketa kao usluga više ne postoji.