Bacanje medicinskog biserja by Doc (#55) – Osjećajne bezosjećajne žene

Ako ste u mogućnosti, budite davatelj krvi.

Može vam se ugraditi umjetni kuk, koljeno, lakat, a sve bolje i skočni zglob. Postoje strojevi (a sve bliže praktičnoj primjeni su i 3D-printani organi od biomaterijala) koji funkcioniraju kao umjetno srce, pluća, bubrezi, a sve bolje i jetra.

Ali ne postoji način da se sintetizira ni približno funkcionalna umjetna krv.